Bouwstenen voor een comfortabel en vergevingsgezind fietspad.

Auteur(s)
Brinker, B. den & Schepers, P.
Jaar
Samenvatting

Deze publicatie heeft tot doel om wegbeheerders te inspireren voor het ontwerp en inrichting van meer comfortabele en vergevingsgezinde fietspaden waar de kans op fouten kleiner is en de gevolgen van eventuele fouten minder ernstig zijn. Om de veiligheid van fietsers substantieel te vergroten worden oplossingen gepresenteerd die deels verder gaan dan wat tot op heden in richtlijnen wordt aanbevolen. In hoofdstuk 2 wordt een vijftal ontwerpprincipes ontwikkeld waarmee fietsongevallen zonder motorvoertuigen kunnen worden voorkomen. Hoofdstuk 3 bevat oplossingen waarmee deze ontwerpprincipes in praktijk gebracht kunnen worden. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200532 ST [electronic version only]
Uitgave

Utrecht, CROW-Fietsberaad, 2018, 20 p., ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.