Breath testing for cannabis : an emerging tool with great potential for law enforcement.

Auteur(s)
Talpins, S.K. Holmes, E. Kelley-Baker, T. Walls, H.C. & Kimball, T.
Jaar

Publicatie aanvragen

7 + 8 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200074 ST [electronic version only]
Uitgave

Between the Lines, Vol. 25 (2017), No. 2, p. 1-3, 11 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.