Campagne-effectonderzoek MONO automobilisten en fietsers

Auteur(s)
Kremers, S.; Munnik, Z.
Jaar

Onderzoek naar de effecten van de campagne MONO. MONO is een langdurige campagne; dit rapport gaat over de campagneperiode 26 september - 30 oktober 2022. Het doel van de campagne is het verminderen van het aantal (dodelijke) slachtoffers en ongelukken door afleiding in het verkeer.

Pagina's
54
Bibliotheeknummer
20230060 ST [electronic version only]
Uitgave

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Gepubliceerd door
DVJ Insights, [Utrecht]

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.