Campagne-effectonderzoek MONO automobilisten en fietsers

Auteur(s)
Cammaert, M.; Vinke, S.
Jaar

Onderzoek naar de effecten van de campagne MONO. MONO is een langdurige campagne; dit rapport gaat over de campagneperiode 7-27 maart 2022. Het doel van de campagne is het terugdringen van het aantal gewonden en dodelijke slachtoffers door afleiding in het verkeer.

Pagina's
25
Bibliotheeknummer
20230059 ST [electronic version only]
Uitgave

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Gepubliceerd door
DVJ Insights, [Utrecht]

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.