Checklist verkeerseducatie : werkwijze en procedure : handleiding. In opdracht van Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV).

Auteur(s)
Vissers, J.A.M.M.
Jaar
Samenvatting

Dit document beschrijft de werkwijze en de procedure voor de toepassing van de ‘checklist verkeerseducatie’. Dit document is in de eerste plaats bedoeld voor de personen die verkeerseducatieve producten aan de hand van de checklist gaan beoordelen. Het geeft een gedetailleerde toelichting op de manier waarop aan de hand van de in de checklist opgenomen criteria producten moeten worden beoordeeld. Daarnaast geeft het document aan ontwikkelaars en gebruikers van verkeerseducatieve producten inzicht in de gebruikte beoordelingscriteria en de wijze waarop de beoordelingen in de praktijk tot stand komen. Voor achtergronden van de checklist verkeerseducatie verwijzen we naar het rapport ‘Checklist verkeerseducatie. Kwaliteitsindicatoren van verkeerseducatieprogramma’s’. Daarin is terug te vinden hoe de checklist verkeerseducatie tot stand is gekomen en worden beargumenteerde keuzen over de inhoud van de checklist. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

6 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20122437 ST [electronic version only]
Uitgave

Amersfoort, DHV Raadgevend Ingenieursbureau BV, 2011, 35 p.; dossier : AD3674.100.100 / registratienummer : MO-FA2010

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.