The credibility of speed limits on 80 km/h rural roads: the effects of road and person(ality) characteristics

Auteur(s)
Goldenbeld, C.; Schagen, I. van
Jaar

Publicatie aanvragen

9 + 11 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
1121-1130
Verschenen in
Accident Analysis & Prevention
39 (6)

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.