De afname van het aantal boetes en transacties voor verkeersovertredingen nader verklaard.

Auteur(s)
Moolenaar, D. Zuidema, T. & Boer, J. de
Jaar
Samenvatting

Over een periode van drie jaar is geconstateerd dat verwachting en realisatie van de opbrengsten van boetes en transacties (grotendeels verkeersovertredingen betreffend) niet synchroon lopen. Om meer zicht te krijgen op de oorzaken van de trendbreuk en de gedragseffecten van burgers en politieagenten, zijn de boetes en transacties over een periode van vier jaar aan een nadere inspectie onderworpen. Het onderzoek heeft zich vooral geconcentreerd op snelheidsovertredingen. Daarnaast is ook gekeken naar boetes en transacties wegens rijden onder invloed en uit staandehoudingen. Boetevonnissen opgelegd door de rechter zijn buiten beschouwing gelaten. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20180507 ST [electronic version only]
Uitgave

Den Haag, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WODC, 2011, 73 p., 7 ref.; Cahiers ; 2011-09

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.