De betrokkenheid van ouders/opvoeders bij verkeersveiligheid verhogen : interventierichtingen. In opdracht van de provincies Utrecht, Brabant, Drenthe, Flevoland, Zeeland en Zuid Holland, het ROV-Oost Nederland en de Vervoerregio Amsterdam.

Auteur(s)
Pol, B. Veldkamp, C. & Baalbergen, J.
Jaar
Samenvatting

De provincies Utrecht, Brabant, Drenthe, Flevoland, Zeeland en Zuid Holland, het ROV-Oost Nederland en de Vervoerregio Amsterdam zien het als taak van ouders/opvoeders hun kinderen te leren zich veilig in het verkeer te gedragen, en daarbij zelf het goede voorbeeld geven. In opdracht van deze partijen onderzocht Tabula Rasa aan de hand van verschillende onderzoeksmethoden (observatieonderzoek, vragenlijstonderzoek onder ouders, interviews met praktijkdeskundigen, diepte-interviews met ouders en experts, en literatuurstudie) hoe ouders/opvoeders omgaan en zouden moeten omgaan met verkeersopvoeding. Hieronder werd verstaan het geven van informele verkeerseducatie en het geven van het goede voorbeeld in het verkeer. Op basis van de bevindingen zijn interventierichtingen bepaald om verkeersopvoeding door ouders/opvoeders te stimuleren. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

1 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20190038 ST [electronic version only]
Uitgave

Den Haag, Tabula Rasa, 2017, 41 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.