Is de fietser nog wel veilig op het kruispunt?

Verbeter de fietsveiligheid door het verminderen van conflicten op kruispunten.
Auteur(s)
Donkers, E.
Jaar

Het verkeer verandert en ongevallengegevens kunnen worden gebruikt om te monitoren en beleid bij te stellen. Op basis van een empirisch onderzoek, waarbij gebruik is gemaakt van nieuwe onderzoeksmethodieken, is aangetoond dat op kruispunten met een voorrangsregeling - rotondes in het bijzonder - grote impact hebben op de veiligheid van fietsers. Het omdraaien van de voorrang, zodat fietsers geen voorrang hebben, lijkt dan ook een relatieve eenvoudige en kosteneffectieve maatregel. Het geeft de fietser meer eigen verantwoordelijkheid en voorkomt mogelijk schijn veiligheid. De impact van de onderzoeksresultaten en voorgestelde maatregel is

Publicatie aanvragen

4 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
10
Verschenen in
Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC, 14 april 2022, Utrecht
Bibliotheeknummer
20220073 ST [electronic version only]

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.