De invloed van frequente aanduiding van maximumsnelheid boven de weg op het gedrag van de weggebruiker : literatuuronderzoek. In opdracht van Rijkswaterstaat.

Auteur(s)
Donker, S. Hessels, R. Hooge, I. Janssen, C.P. Kenemans, L. & Stichgel, S. van der
Jaar
Samenvatting

In deze literatuurstudie is onderzocht hoe het gedrag van weggebruikers mogelijk verandert als boven alle Rijkssnelwegen waar signaalgevers hangen de maximumsnelheid permanent aangegeven wordt op opeenvolgende matrixborden. Specifiek waren er drie vragen vanuit Rijkswaterstaat rondom dit systeem: 1. Wat is de aansluiting op verwachtingen van de weggebruiker ? 2. Wat is de consistentie van begrip van de weggebruiker van de snelheidslimiet ? 3. Wat is de bereidwilligheid van de weggebruiker om zich aan de limiet te houden ? Om deze vragen te beantwoorden is er een overzicht gegeven door experts in zes gebieden: aandacht, visueel zoeken, actieregulatie, human factors, mens-machine (en automatisering) interactie, en verkeerskunde. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210404 ST [electronic version only]
Uitgave

Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, 2021, 44 p., ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.