De invloed van het weer op de personenmobiliteit.

Auteur(s)
Jonkeren, O.
Jaar
Samenvatting

Van alle vervoerwijzen is de fietser het meest gevoelig voor het weer, zo blijkt uit een literatuuronderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Uitwisseling tussen vervoerwijzen door veranderende weersomstandigheden gebeurt vooral tussen auto en fiets. De invloed van het weer op mobiliteit verschilt tussen stedelijk en landelijk gebied, tussen leeftijdsgroepen, en tussen verplaatsingsmotieven. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200344 ST [electronic version only]
Uitgave

Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, 2020, 39 p., ref.; KiM-20-A02 - ISBN 978-90-8902-221-9

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.