De maatschappelijke kosten van verkeersonveiligheid

Briefing
Auteur(s)
Bouwen, L.; Schoeters, A. (red.)
Jaar

Verkeersongevallen hebben heel wat gevolgen voor de betrokkenen en voor de maatschappij. Denk maar aan verwondingen, materiële schade, werkonbekwaamheid en menselijk leed. Deze gevolgen kunnen ook financieel uitgedrukt worden om zo de maatschappelijke kost van verkeersonveiligheid te bepalen. Het schept een beeld van de economische gevolgen van verkeersongevallen. De hoge maatschappelijke kosten benadrukken de nood aan een betere verkeersveiligheid. Bovendien kunnen aan de hand van die kostenschattingen verschillende verkeersveiligheidsmaatregelen vergeleken worden om zo het beste alternatief te kiezen.
Het schatten van deze kosten is geen eenvoudige zaak, zeker wat de immateriële component, het menselijk lijden, betreft. Er bestaan internationale richtlijnen om de diverse soorten kosten te berekenen. Voor België bestaan verschillende schattingen. De meest recente schattingen zijn gebaseerd op een Belgische studie die recent door Vias institute uitgevoerd werd.

Pagina's
17
Bibliotheeknummer
20220275 ST [electronic version only]
Gepubliceerd door
Vias Institute, Brussel

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.