De mens of het voertuig ingepakt?

Literatuurstudie naar het botsproces tussen mens en voertuigfront en actuele ontwikkelingen op het gebied van de regelgeving
Auteur(s)
Sluis, Ir. J. van der ; Kampen, Ir. L.T.B. van
Jaar
Dit rapport bespreekt de bestaande literatuur op het gebied van de toepassing van softe materialen bij voertuigen, met het oog op het botsveiliger maken van het autofront. Ook wordt ingegaan op de meer actuele ontwikkelingen rondom het onderwerp ‘softnose', zoals het botsveilig autofront kortweg wordt genoemd
Rapportnummer
D-96-11
Pagina's
20
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.