De rol van infrastructuur bij enkelvoudige fietsongevallen.

Auteur(s)
Schepers, P.
Jaar
Samenvatting

Dit rapport gaat over enkelvoudige fietsongevallen. Dit zijn fietsongevallen waarbij geen andere verkeersdeelnemer betrokken is. Veelal betreft het een val van de fiets of een botsing tegen een obstakel. In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal : In hoeverre draagt de kwaliteit en de inrichting van de infrastructuur bij aan enkelvoudige fietsongevallen? De beantwoording van deze onderzoeksvraag moet bijdragen aan de formulering van nieuwe en de heroverweging van bestaande infrastructuurmaatregelen voor het terugdringen van het aantal enkelvoudige fietsongevallen. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

3 + 14 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20100541 ST [electronic version only]
Uitgave

Delft, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, 2008, 295 p., ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.