De rol van infrastructuur bij ongevallen op rijkswegen

Auteur(s)
Louwerse, R.; Davidse, R.; Duijvenvoorde, K. van
Jaar

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft SWOV alle dodelijke ongevallen onderzocht die in 2016 op rijkswegen plaatsvonden. Deze paper is een korte samenvatting van dit onderzoek, met de focus op de rol van de infrastructuur.

Aan de hand van politiegegevens, media-informatie en beeldmateriaal is nagegaan welke factoren een rol speelden. De meest voorkomende ongevalstypen waren: kop-staartaanrijdingen, aanrijdingen van een obstakel in de berm, frontale aanrijdingen op enkelbaanswegen en aanrijdingen van voetgangers.
Deze ongevallen ontstonden door een combinatie van onoplettendheid of bewust risicogedrag van de weggebruiker en een beperkte vergevingsgezindheid van de weg en een enkele keer een voertuigdefect. De ernst van de afloop van het ongeval werd vooral bepaald door de inrichting van de berm. Vervolgens is nagegaan welke ongevalspatronen en factoren regelmatig terugkomen. Het hoofddoel van het onderzoek was te leren van de ongevallen die plaatsvinden, zodat maatregelen kunnen worden genomen om vergelijkbare ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Pagina's
12
Verschenen in
Nationaal Verkeerskundecongres NVC 2018
Stad congres
's-Hertogenbosch
Datum congres
31 oktober - 1 november 2018

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.