De tractor en de openbare weg : precieze achtergrondinformatie en handvatten op maat voor de tractorproblematiek.

Auteur(s)
Jaarsma, R. Rienks, W. & Hermans, T.
Jaar
Samenvatting

Een ‘racende’ tractor door een Limburgs dorp haalde de landelijke pers, het aantal verkeersdoden in relatie tot landbouwvoertuigen wil maar niet omlaag en op het Verkeerskunde-Podium wordt ‘met stomme verbazing’ het gebruik van de openbare weg in het dorp ter discussie gesteld. Tijd voor enige achtergrondinformatie over de aard en omvang van de tractorproblematiek en een handreiking voor verkeerskundigen. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

6 + 10 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20101489 ST T
Uitgave

Verkeerskunde, Vol. 61 (2010), No. 6, p. 38-43, 10 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.