De transactionele overheid

Communicatie als instrument: zes thema's in de overheidsvoorlichting
Jaar

Dit boek vormt een verfrissende uitzondering op de regel dat de communicatiepraktijk vanuit de theorie wordt belicht. De redacteuren hebben met die zienswijze gebroken en zochten naar theorieën die hun waarde in de praktijk hebben bewezen en ons meer inzicht verschaffen hoe belangrijke thema's in overheidsvoorlichting in elkaar steken. Dat was hoog nodig, want binnen de overheid deden zich het afgelopen decennium tal van veranderingen voor die de overheidscommunicatie niet ongemoeid lieten. In het oog springend is interactieve beleidsvorming waarmee veel wordt geëxperimenteerd. Dankzij interactieve beleidsvorming evolueert de overheid naar een 'transactionele overheid'. Communicatie speelt daarin een doorslaggevende rol.

Publicatie aanvragen

14 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
510
Editor(s)
Bartels, G.; Nelissen, W.; Ruelle, H.
ISBN
978-90-267-2847-1
Bibliotheeknummer
20230141 ST
Gepubliceerd door
Kluwer Bedrijfsinformatie

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.