Determinants and consequences of drivers' emotions

Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen RUG, Groningen
Auteur(s)
Mesken, Jolieke
Jaar

Emoties zijn relevant voor rijgedrag, omdat autorijden zowel een complexe als riskante taak is. De staat waarin de bestuurder verkeert is cruciaal voor het uitvoeren van deze taak. Er is echter nog maar weinig systematisch onderzoek gedaan naar emoties, hoe ze worden opgeroepen in het verkeer en wat hun effect is op rijgedrag en verkeersveiligheid. Dit proefschrift beoogt de rol die emoties spelen bij rijgedrag te verhelderen. Twee vragen staan centraal in dit onderzoek: wat zijn de aspecten in de interactie tussen persoon en taakomgeving die emoties kunnen oproepen, en wat zijn de gevolgen van emoties voor rijgedrag en verkeersveiligheid.

Emotions are relevant for driving behaviour, because driving is a complex and risky task, and the state of the driver is crucial for the safe performance of this task. Systematic research on the process of emotion elicitation and the consequences of emotions for driving related performance and road safety is, however, scarce. This thesis aims to clarify the role of emotions in traffic. Two questions are central: which are the aspects in the interaction between person and task environment that elicit emotion, and which are the consequences of emotions for driving related performance and road safety.

Pagina's
169
Serie
SWOV-Dissertatiereeks
ISBN
90-80758-8-7; 978-80758-8-4
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.