Development of footprint methodology for road safety

Auteur(s)
Morsink, P.; Oppe, S.; Reurings, M; Wegman, F.
Jaar

Publicatie aanvragen

7 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
104-112
Verschenen in
Transportation Research Record
Gepubliceerd door
Transportation Research Board, Washington D.C.

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.