Differentiatie verkeersveiligheid spitsstroken

Auteur(s)
Drolenga, H.; Koppen, J.; Stipdonk, H.; Commandeur, J.; Taal, H.
Jaar

Het huidige kennisniveau over de verkeersveiligheid van spitsstroken is niet toereikend om de invloed van spitsstroken op de verkeersveiligheid mee te laten wegen in de vergelijking tussen ontwerpalternatieven van snelwegsegmenten. Het verkeersveiligheidsniveau van een weg met een spitsstrook, in vergelijking met een weg zonder spitsstrook, hangt af van allerlei variabelen zoals het type spitsstrook, aantal rijstroken, het aandeel vrachtverkeer, enzovoort. In deze bijdrage is dit veiligheidsniveau, gedifferentieerd naar relevante variabelen, bepaald. Een belangrijk onderzoeksthema hierbij is de invloed van de verkeersdrukte (intensiteit ten opzichte van de capaciteit). Ook de verdeling van het verkeer over de verschillende rijstroken, en de gereden snelheden op een spitsstrook ten opzichte van een reguliere rijstrook zijn onderzocht. Voor verschillen in verkeersveiligheidsniveau worden mogelijke verklaringen beschreven door feitelijke bevindingen uit het onderzoek te verbinden met mogelijke verklaringen op basis van expert judgment.

Publicatie aanvragen

3 + 12 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
16
Verschenen in
Nationaal Verkeerskundecongres NVC 2015, 5 november 2015, Zwolle
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.