Dode hoek Detectie- en Signaleringssystemen (DDSS) : onderzoek naar de werking en de mogelijkheden.

Auteur(s)
Connekt
Jaar
Samenvatting

Er is nog nergens in de wereld aangetoond of en in welke mate een Dode hoek Detectie- en Signaleringssysteem (DDSS) daadwerkelijk leidt tot reductie van het aantal ongevallen. Dit onderzoek geeft belangrijke aanwijzingen hoe dat effect bereikt kan worden. Het blijkt dat Nederland relatief veel kennis heeft over de dode hoek problematiek, en een industrie die daarop inspeelt. Door de toenemende urbanisatie en de toename van het aantal fietsers in steden buiten Nederland neemt de belangstelling voor de dode hoek problematiek toe. Het is daarom aan te bevelen om de kennis die dit onderzoek opgeleverd heeft in gezamenlijkheid om te zetten naar steeds betere Dode hoek Detectie- en Signaleringssystemen. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

3 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20110477 ST [electronic version only]
Uitgave

Delft, Connekt, 2010, 33 p., 4 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.