Dossier alcohol.

Auteur(s)
Doncker, J. de Donder, E. de & Möbius, D.
Jaar
Samenvatting

In 2009 verscheen de eerste versie van dit dossier. In deze update wordt de nieuwe wetenschappelijke literatuur die sindsdien is verschenen over alcohol verwerkt. Voor deze actualisatie baseerden de onderzoekers zich voornamelijk op review-artikelen. Daaruit maakten ze een selectie van literatuur die voor dit dossier relevant is. Het dossier is een weergave van de stand van de wetenschappelijke literatuur anno 2015. Het dossier start met een omschrijving en een korte geschiedenis van het product alcohol. In het eerste hoofdstuk is daarnaast aandacht voor verschillende definities gaande van niet-problematisch tot problematisch gebruik van alcohol. Het tweede hoofdstuk is volledig gewijd aan de impact van alcoholgebruik op individueel vlak. Daarin worden vooral de gezondheidsrisico’s beschreven. Het derde hoofdstuk gaat in op drinkpatronen. Hoofdstuk vier belicht de impact van alcoholgebruik op specifieke risicogroepen namelijk jongeren, ouderen, zwangere vrouwen, etnisch-culturele minderheden, groepen met een lage of hoge socio-economische status en tot slot personen met een beperking. Hoofdstuk vijf kijkt naar de impact van alcoholgebruik op anderen. De auteurs gaan specifiek in op het effect van alcoholgebruik binnen het gezin, op de werkplek, in het verkeer, in sport, tijdens het uitgaan en bij agressie, geweld en criminaliteit. Tot slot worden in hoofdstuk vijf ook de maatschappelijke kosten en baten van alcoholgebruik besproken. Hoofdstuk zes is gewijd aan de combinatie van alcohol met andere middelen en welke risico’s dit meebrengt. Het laatste hoofdstuk geeft informatie over de aanpak van alcoholgebruik binnen preventie,vroeginterventie, hulpverlening,harm reduction en beleid. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210364 ST [electronic version only]
Uitgave

Brussel, VAD Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs, 2015, 121 p., ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.