Draagvlakonderzoek 2002 : resultaten van een onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar draagvlak voor verkeers- en vervoersbeleid 1992 t/m 2002.

Auteur(s)
Groeneveld, J.P. Frederikse, R. & Mazor, L.
Jaar
Samenvatting

Sinds 1992 wordt in opdracht van het ministerie van verkeer en waterstaat jaarlijks onderzoek uitgevoerd naar het draagvlak bij de voor het verkeers- en vervoerbeleid. Jaarlijks wordt door zo'n 1.500 Nederlandse burgers van 18 jaar en ouder een schriftelijke vragenlijst ingevuld. Daarnaast wordt sinds 1998 jaarlijks een aantal groepsdiscussies met burgers gehouden. Hieronder worden de belangrijkste resultaten van het draagvlakonderzoek uit 2002 weergegeven. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

10 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20080050 ST [electronic version only]
Uitgave

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2002, 40 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.