Drugs en geneesmiddelen.

Auteur(s)
Leblud, J. Meesmann, U. Houwing, S. & Opdenakker, E.
Jaar
Samenvatting

Dit rapport geeft een overzicht van de huidige Belgische wetgeving m.b.t. drugs en geneesmiddelen in het verkeer. Verder worden de belangrijkste Belgische gegevens rond rijden onder invloed van drugs en geneesmiddelen kort weergegeven. Ook in België geldt dat alcohol de meest voorkomende psychoactieve stof in het verkeer is (2,2 tot 2,5% BAG wat is meer dan of gelijk aan 0,5 g/l) nauw gevolgd door benzodiazepines (2,3%). Algemeen bleek dat het gebruik van geneesmiddelen in het Belgische verkeer (3,0%) duidelijk boven het Europese gemiddelde lag (1,4%). Het gebruik van drugs (0,6%) lag echter onder het Europese gemiddelde (1,9%). Met betrekking tot leeftijd, geslacht en tijdstip van detectie komen de patronen in België behoorlijk overeen met het Europese beeld. Net als alcohol worden drugs in België vaker in de nachtelijke uren gebruikt dan gedurende de rest van de dag. Geneesmiddelen worden daarentegen vaker overdag aangetroffen bij bestuurders. Volgens de schatting van de onderzoekers worden jaarlijks ongeveer 3600 bestuurders in een ziekenhuis opgenomen die positief testen voor één of meerdere psychoactieve stoffen. De meesten hiervan testen positief op alcohol (ca. 1960, enkelvoudig gebruik) en daarenboven nog ongeveer 540 voor een combinatie van alcohol met andere stoffen. Ongeveer 440 van de in een ziekenhuis opgenomen bestuurders testen positief voor één van de onderzochte illegale drugs, 560 voor één van de onderzochte medicijnen en daarnaast 100 bestuurders voor een combinatie van verschillende illegale drugs of medicijnen. De onderzoekers gaan ervan uit dat dit een onderschatting is van het effectieve aantal jaarlijkse verkeersslachtoffers die positief testen op psychoactieve stoffen, omdat de ziekenhuisgegevens, die als basis dienden voor deze berekening, op zich al een lichte onderschatting zijn van het totaal aantal verkeerslachtoffers. Op basis van de resultaten van deze studie en de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek pleit Vias institute voor verder onderzoek op de volgende gebieden: • Verderzetting van de observatie (monitoring) van de situatie om de effecten van maatregelen te kunnen evalueren, met bijkomende aandacht voor combinatiegebruik van drugs/geneesmiddelen met alcohol; • Verdere opvolging van ervaringen in het buitenland (bv. wettelijke regelingen in andere landen); • Uitbreiding van het onderzoek rond psychoactieve geneesmiddelen in het verkeer. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

3 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200070 ST [electronic version only]
Uitgave

Brussel, Vias Institute - Kenniscentrum Verkeersveiligheid, 2019, 40 p., ref.; 2e editie; Themadossier Verkeersveiligheid ; No. 4 / Onderzoeksrapport No. 2018-T-08-NL / D/2018/0779/70

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.