Drugsgebruik in het verkeer.

Auteur(s)
Ziemerink, L.
Jaar
Samenvatting

Doelstelling van het onderzoek is het achterhalen hoe jongeren tussen de 18 en 24 jaar gemotiveerd kunnen worden om geen drugs meer te gebruiken in het verkeer. De primaire onderzoeksdoelgroep voor dit onderzoek zijn jonge automobilisten (18-24 jaar) die eens of vaker onder invloed van drugs deelnamen aan het (gemotoriseerde) verkeer. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

3 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200072 ST [electronic version only]
Uitgave

Utrecht, TeamAlert, 2018, 13 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.