Drukte op het fietspad : brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 24 juni 2015.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Minister Schultz van Haegen (IenM) informeert de Tweede Kamer over initiatieven om knelpunten op fietspaden op te lossen.

Publicatie aanvragen

1 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200276 ST [electronic version only]
Uitgave

's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015, 4 p.; IENM/BSK-2015/120559

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.