Duurzaam Veilig en Shared Space : een vergelijking.

Auteur(s)
C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur
Jaar
Samenvatting

Duurzaam Veilig is een begrip in de verkeerskunde. Shared Space is een relatief nieuw concept dat uitgaat van de multifunctionaliteit van de openbare ruimte. De belangen en de eigen verantwoordelijkheid van alle gebruikers van die ruimte staan voorop. Hiermee wil Shared Space de kwaliteit en leefbaarheid van de openbare ruimte vergroten, zonder gemotoriseerd verkeer de laan uit te sturen. Op basis van de ervaringen met beide visies kunnen een vijftal lessen worden getrokken. De publicatie richt zich op iedereen die professioneel met de ruimtelijke inrichting van Nederland bezig is. Ook voor onderwijsdoeleinden is deze publicatie zeer geschikt. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

9 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20111091 ST [electronic version only]
Uitgave

Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2011, 44 p., 7 ref.; Publicatie ; No. 298 - ISBN 978-90-6628-578-1

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.