E-bikers raken vaker ernstig gewond na fietsongeval : resultaten uit de Groningse fietsongevallendatabase.

Auteur(s)
Poos, H.P.A.M. Lefarth, T.L. Harbers, J.S. Wendt, K.W. El Moumni, M. & Reininga, I.H.F.
Jaar
Samenvatting

Het doel van het onderzoek was het analyseren van het soort letsel, de letselernst en de mortaliteit onder slachtoffers van een ongeval met een elektrische fiets vergeleken met een klassieke fiets. Sinds 2014 worden gegevens van patiënten die zijn behandeld na een fietsongeval op de SEH van het Universitair Medisch Centrum Groningen geregistreerd in een database. De onderzoekers analyseerden gegevens uit deze database over de ongevallen met een elektrische fiets (e-bike) of klassieke fiets die plaatsvonden bij volwassen patiënten in de periode juli 2014-mei 2016. Met ‘propensity score matching’ werden e-bikers gematcht met klassieke fietsers op basis van leeftijd, geslacht en aanwezigheid van comorbiditeit. Van de 475 geïncludeerde slachtoffers bereden er 107 een e-bike. De gemiddelde leeftijd van e-bikers en klassieke fietsers was respectievelijk 65 en 39 jaar; e-bikers hadden vaker comorbiditeit. De e-bikers raakten significant ernstiger gewond dan klassieke fietsers, zij hadden ernstiger schedel-hersenletsel en ernstiger letsel van het gezicht, de bovenste en onderste extremiteit. Tevens werden e-bikers vaker en langer opgenomen in het ziekenhuis en vaker geopereerd. De mortaliteit was gelijk. Na propensity-scorematching bleek dat e-bikers 2 maal zo vaak meervoudig ernstig gewond waren geraakt, ernstiger schedel-hersenletsel hadden opgelopen en langer waren opgenomen als klassieke fietsers. De onderzoekers concludeerden dat e-bikers bij een fietsongeval ernstiger en vaker meervoudig gewond raken en ernstiger schedel- hersenletsel hebben dan klassieke fietsers. Dit resulteert in een grotere zorgbehoefte. Preventieve maatregelen, zoals rijlessen en helmgebruik, moeten daarom gestimuleerd worden. Zorgverleners dienen extra bedacht te zijn op ernstigere letsels wanneer een patiënt een fietsongeval met een e-bike heeft gehad. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

15 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20170370 ST [electronic version only]
Uitgave

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Vol. 161 (2017), D1520, 7 p., 27 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.