Een motorrijder verdient ook een veilige infrastructuur.

Auteur(s)
Janse, J. Talens, H. & Kengen, B.
Jaar
Samenvatting

Deze paper gaat over: - de rol van de motorrijder in het verkeer; - de verkeersveiligheidssituatie van deze kwetsbare verkeersdeelnemers; - de eisen die gesteld moeten worden aan een veilige weg bezien vanuit motorrijders. In 2010 is het ‘Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders’ samengesteld. Met dit plan wordt beoogd het ongevalsrisico per kilometer voor motorrijders te verkleinen en zo te zorgen voor minder slachtoffers onder motorrijders. Het verder verhogen van de verkeersveiligheid van de motorrijder moet samengaan met behoud van de vrijheid van motorrijders om op verantwoorde wijze met een motor aan het verkeer deel te nemen. Het CROW heeft de handschoen opgepakt en laat nu alle door haar uitgegeven richtlijnen doorlichten op motorvriendelijkheid. Zodoende wil CROW komen tot een herziening van het ‘Handboek gemotoriseerde tweewielers: Een handreiking voor veilig wegontwerp, wegonderhoud en wegbeheer’ uit 2003. Het eindresultaat van deze actie is een totaaloverzicht van alle voor wegbeheerders relevante en actuele kennis op het gebied van wegontwerp, wegonderhoud en wegbeheer gezien vanuit de verkeersveiligheidsoptiek van motorrijden. Door dit te doen worden alle wegbeheerders op een logische wijze geïnformeerd over een voor motorrijders zo veilig mogelijke inrichting van de infrastructuur. In onze paper gaan wij in op dit eindresultaat om zo een begin te maken met de kennisverspreiding en –verhoging over de voor motoren van belang zijnde infrastructurele voorzieningen, want ook een motorrijder verdient een veilige infrastructuur. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20130082 d ST (In: ST 20130082 [electronic version only])
Uitgave

In: Nationaal verkeerskundecongres 2012, Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch, 31 oktober 2012, 11 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.