Effect van handhaving in het verkeer : snelheid, roodlichtnegatie, alcohol en afleiding. Eindrapport MuConsult.

Auteur(s)
MuConsult
Jaar
Samenvatting

Handhaving heeft effect op het nalevingsgedrag van weggebruikers. Op de handhavingslocaties zelf is dit aangetoond met objectieve cijfers voor snelheidsovertredingen en roodlichtnegatie. Uit het vragenlijstonderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de weggebruikers aangeeft na een sanctie opgelegd te hebben gekregen ook daadwerkelijk het gedrag duurzaam te veranderen. Voor het naleven van snelheidslimieten lijken weggebruikers minder intrinsieke motieven te hebben waardoor de handhaving een belangrijk motief is om zich aan de limieten te houden en waardoor een sanctie vaak maar een tijdelijk effect heeft. MuConsult is gevraagd te onderzoeken in hoeverre de verkeershandhavingsactiviteiten op het gebied van de landelijke prioriteiten van de teams Verkeer effectief zijn. De hoofdvraag van het onderzoek is Wat is het effect van de diverse handhavingsactiviteiten die onder de landelijke prioriteiten vallen op de naleving van verkeersregels door automobilisten en motorrijders? (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20190352 ST [electronic version only]
Uitgave

Amersfoort, MuConsult, 2019, 166 p., ref.; Projectnummer ZZ0196

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.