Effecten verhoging maximumsnelheid land- en bosbouwtrekkers.

Auteur(s)
Coffeng, R.F. Scheper, W.E. Aardoom, N. & Jaarsma, C.F.
Jaar
Samenvatting

Dit onderzoek brengt in beeld wat de effecten zijn van een verhoging van de maximumsnelheid van LBT van 25 naar 40km/u en hoger. Andere onderwerpen die in het onderzoek worden meegenomen zijn de huidige wet en regelgeving; het LBT voertuigpark en gebruik; de verkeersveiligheid van landbouwverkeer; de ervaringen in het buitenland en de effecten van de rijsnelheid. Sinds 1 juli 2005 geldt de nieuwe EU Richtlijn 2003/37/EG voor de typegoedkeuring van nieuwe land- en bosbouwtrekkers (LBT). Dit heeft implicaties voor onder andere de maximumsnelheid en kentekening van LBT's. Om de bepalen wat het effect van een hogere maximumsnelheid op onder andere de verkeersveiligheid zou zijn is onderzoek uitgevoerd naar de effecten die de nieuwe richtlijn met zich mee brengt. Naast deze aspecten zijn ook de implicaties met betrekking tot rijbewijzen en periodieke keuringen onderzocht. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

8 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20061256 ST [electronic version only]
Uitgave

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2006, 61 p., 16 ref.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.