Effectiviteit van risicogestuurd toezicht

Kansen voor burgerperspectief en een realistische evaluatie-aanpak
Auteur(s)
Knaap, P. van der
Jaar

Inzicht in de effecten van toezicht is belangrijk. Niet voor niets riep de Algemene Rekenkamer toezichthouders in 2005 op om onderzoek te doen naar de effecten van hun werkzaamheden (Algemene Rekenkamer 2005). Maar als je je als  toezichthouder of inspectie richt op risico’s, hoe kun je dan op een valide manier je eigen effectiviteit evalueren? Toezicht is bedoeld om de belangen van burgers, bedrijven en de natuur te beschermen. Voor effectief toezicht is een gerichte inzet op nalevingsrisico’s essentieel: je zet je capaciteit vooral daar in waar zich de meeste risico’s voordoen. Voor een betrouwbaar inzicht in effecten is juist een zo min mogelijk vooringenomen meetmethode nodig.

Publicatie aanvragen

4 + 14 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
81-109
Verschenen in
Reflecties op de staat van het toezicht
Editor(s)
Kempen, H. van
Gepubliceerd door
Inspectieraad, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.