Effectmeting uitzonderingsmaatregel speed-pedelecs

Jaar

Deze publicatie omvat de rapportage over de effectmeting van de uitzonderingsmaatregel voor speed-pedelecs. Dit onderzoek is in opdracht van de Provincie Gelderland uitgevoerd in het najaar van 2018. Het onderzoek volgt op de introductie van de uitzonderingsmaatregel die per september 2017 geldt voor 16 provinciale bebouwde komtraverses in de Provincie Gelderland. Omdat het aanwijzen en inrichten van uitzonderingtrajecten voor speed-pedelecs nieuw is, achtte de Provincie Gelderland een uitgebreid en betrouwbaar onderzoek noodzakelijk om de effecten van de maatregel te benoemen, voor zowel de speed-pedelecrijders, gewone fietsers als alle andere weggebruikers. De Provincie wil de onderzoeksresultaten gebruiken om te beoordelen of de toetsingscriteria en verschijningsvorm van het uitzonderingstraject juist zijn of aangepast dienen te worden. In deze rapportage staan de uitkomsten van dit onderzoek.

Publicatie aanvragen

2 + 3 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
24
Bibliotheeknummer
20220046 ST [electronic version only]
Gepubliceerd door
Keypoint Consultancy, Enschede/Utrecht

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.