The effects of using mobile phones and navigation systems during driving

Proefschrift Technische Universiteit Delft TUD, Delft
Auteur(s)
Knapper, A.
Jaar

Autorijden is misschien wel de meest complexe taak die velen iedere dag uitvoeren. Bestuurders van auto’s moeten letten op andere auto’s, fietsers en voetgangers, tussen de “lijntjes” rijden en tegelijk zorgen dat ze op veilige afstand van hun voorligger blijven. Diverse factoren die te maken hebben met menselijk gedrag hebben invloed op de ongevalskans. Volgens de WHO (2015) zijn de belangrijkste risicofactoren snelheid, rijden onder invloed van alcohol, motorhelmen, autogordels en kinderzitjes, en afleiding in het verkeer. In veel landen is afleiding in het verkeer al benoemd tot beleidsprioriteit voor de komende jaren. Hoeveel deze afleiding precies de ongevalskansen vergroot is niet precies bekend, schattingen variëren van 10 tot 30% (TRL et al., 2015).

Dit proefschrift gaat in op afleiding als gevolg van het gebruik van mobiele telefoon of navigatiesysteem tijdens het rijden, en hoe dat de kwaliteit van rijden beïnvloedt. Vrijwel alle mobiele telefoons zijn tegenwoordig smartphones, met touchscreens, apps en e-mail. In de westerse wereld heeft vrijwel iedere automobilist een mobiele telefoon. Navigatiesystemen geven de autobestuurder aanwijzingen over hoe hij moet rijden om zijn bestemming te bereiken, wat leidt tot zowel efficiënte routes als een relatief comfortabele rit. Veel mensen gebruiken een navigatiesysteem, twee derde van de Nederlandse huishoudens bezit een draagbaar exemplaar (KiM, 2015). De hoofdvraag van dit proefschrift is als volgt: Wat zijn de verkeersveiligheids- en efficiëntie-effecten van het gebruik van mobiele telefoons en navigatiesystemen tijdens het rijden?

Driving might be the most complex task that many engage in on a daily basis. Drivers need to pay attention to other vehicles, cyclists and pedestrians, while keeping the car safely between the road markings and at an appropriate distance from any vehicle in front. Several factors relating to human behaviour affect the likelihood of someone being involved in a crash. The WHO (2015) distinguishes speed, drink driving, motorcycle helmets, seatbelts and child restraints, and distracted driving as the key risk factors. Many countries have put distraction as one of their policy priorities for the coming years. The precise impact of distracted driving on crash likelihood is not known yet. Estimates of road user distraction being a contributory factor in accidents range from 10 to 30% (TRL, TNO, & RappTrans, 2015).

This thesis focuses on drivers being distracted from mobile phones and navigation systems, and how their driving performance is affected. Mobile phones are predominantly smartphones nowadays, with touchscreens, downloadable apps and e-mail. Most drivers in Western countries own a mobile phone. Navigation systems may help the driver navigate, providing both efficient routes and comfort. Navigation systems are widely used, for instance in the Netherlands two third of all Dutch households own a portable navigation system in 2015 (KiM, 2015). The general question overarching this dissertation is: What are the road safety and efficiency effects of using a mobile phone or a navigation system while driving?

Pagina's
220
Serie
SWOV-Dissertatiereeks
ISBN
978-90-73946-18-7
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.