Eindevaluatie pilot subjectieve verkeersonveiligheid regio IJsselland. Aangeboden door de begeleidingsgroep TSV IJsselland.

Auteur(s)
Plasmans, N. & Tuinenburg, D.
Jaar
Samenvatting

Een nieuwe aanpak om de verkeersveiligheid in de bebouwde kom te verbeteren, heeft een positief effect. Dit blijkt volgens het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) uit de evaluatie van de pilot ‘subjectieve verkeersonveiligheid’ in IJsselland. In een jaar tijd is het aantal overtreders in woonwijken in IJsselland gehalveerd, zijn er meer dan 10.000 mensen staande gehouden en is het gevoel van veiligheid met 25% toegenomen. Het openbaar ministerie en de politie zijn in samenwerking met alle gemeenten binnen de regio IJsselland gestart met het behandelen van verkeersklachten van burgers. De aanpak heeft tot goede resultaten geleid. Uit de evaluatie van de pilot in IJsselland blijkt dat het verkeersgedrag aanzienlijk is verbeterd. Het aantal overtredingen is gedaald (gemiddeld met 50%) en de gevoelens van verkeersveiligheid zijn in vergelijking met een eerder gehouden nulmeting met 25% toegenomen. Aan het onderzoek naar de ‘subjectieve verkeersonveiligheid’ hebben ongeveer 3.000 personen deelgenomen. In totaal zijn gedurende de pilot in IJsselland meer dan 10.000 personen staandegehouden. Voornaamste reden was het overtreden van de maximum snelheid. “De verkeersveiligheid in IJsselland is dankzij de pilot aanmerkelijk verbeterd”, aldus landelijk verkeersofficier Koos Spee. “De goede afstemming tussen politie, openbaar ministerie en gemeenten (onder andere Deventer en Steenwijk) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de positieve resultaten. Dit tot tevredenheid van zowel bewoners als verkeersdeelnemers.” (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

5 + 0 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20062073 ST [electronic version only]
Uitgave

Soesterberg, Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie BVOM, 2006, 16 p. + app.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.