Eindrapport kwaliteitsverbetering informatieketen verkeersongevallenregistratie.

Auteur(s)
-
Jaar
Samenvatting

Rijkswaterstaat is beheerder van het zogenaamde BRON bestand (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland) waarin gegevens over ongevallen worden verzameld. Er is onderzoek gedaan naar de totstandkoming van BRON, ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van de registratie, mogelijke andere bronnen die leiden tot een betere registratiegraad, formele doelen waarvoor ongevalsregistratie nodig is, de informatiebehoefte van de gebruikers en mogelijke organisatievormen. Daarnaast zijn de juridische gevolgen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) getoetst. In dit rapport zijn de belangrijkste resultaten uit de onderzoeken samengevat en wordt afgesloten met een synthese en overall aanbevelingen. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20180534 ST [electronic version only]
Uitgave

[Delft], Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving, 2018, 82 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.