An epidemiological study of the risk of cycling in the dark: The role of visual perception,conspicuity and alcohol use

Auteur(s)
Twisk, D.; Reurings, M.
Jaar
Pagina's
134-140
Verschenen in
Accident Analysis & Prevention

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.