Ergotherapeutische standaard voor training met elektrische rolstoel en scootmobiel : handleiding & stroomschema.

Auteur(s)
Kommers, M. & Musters, N.
Jaar
Samenvatting

Het doel van deze standaard is het uniformeren van de werkwijze van ergotherapeuten bij het geven van trainingen. Het uiteindelijke trainingsresultaat wordt zodoende minder beïnvloed door de individuele aanpak van de ergotherapeut. Door de werkwijze te uniformeren wordt de kwaliteit van de zorg verhoogd. Tevens wordt het mogelijk om aan de hand van beoordelingscriteria, die verbonden zijn aan de vaardigheden, een objectiever oordeel te geven over de rijvaardigheid van de cliënt. Deze beoordelingscriteria kunnen de ergotherapeut ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Deze standaard is hierdoor een beslissingsondersteunende standaard. De standaard is ontwikkeld voor alle ergotherapeuten die werkzaam zijn als ergotherapeut-behandelaar en/of als ergotherapeut-adviseur. De standaard is bruikbaar bij alle cliënten, ongeacht leeftijd of ziektebeeld. (Author/publisher)

Publicatie aanvragen

3 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210123 ST [electronic version only]
Uitgave

Utrecht, Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie NVE, 2003, 10 p. - ISBN 90-5931-192-2

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.