Evaluatie fietsveiligheid bij herinrichting van kruispunten in Den Haag

Voor-nastudie met geautomatiseerde videoanalyse
Auteur(s)
Wijlhuizen, G.J.; Nabavi Niaki, M.; Dijkstra, A.
Jaar

Van alle fietsers die binnen de bebouwde kom in het verkeer overlijden, had 60% een ongeval op een kruispunt; van alle ernstig gewonden onder fietsers binnen de bebouwde kom valt bijna driekwart op een kruispunt. De inrichting van kruispunten zou dus in belangrijke mate kunnen bijdragen aan de verkeersveiligheid van fietsers.

In dit onderzoek is gekeken naar de fietsveiligheid van twee kruispunten in Den Haag die onlangs zijn heringericht. Op beide kruispunten zijn bijvoorbeeld de fietsoversteken ‘uitgebogen’, dat wil zeggen verder van het kruisingsvlak geplaatst. Het zicht van een afslaande automobilist op een gelijktijdig rechtdoor gaande fietser is daardoor verbeterd. Een andere aanpassing is dat fietsers in bepaalde situaties apart groen licht krijgen, dus zonder dat ze kruisend gemotoriseerd verkeer kunnen tegenkomen dat tegelijkertijd groen heeft.

Het aantal gevaarlijke ontmoetingen (conflicten) tussen fietsers en motorvoertuigen: ontmoetingen waarbij ze elkaar ‘op een haar na’ gemist hebben. Op beide kruispunten zijn voor en na de herinrichting een week lang video-opnamen gemaakt. De videobeelden zijn voor een aantal specifieke manoeuvres en locaties op de kruispunten verwerkt en geanalyseerd met behulp van innovatieve waarnemingssoftware. Hieruit blijkt dat het aantal conflicten tussen fietsen en motorvoertuigen op de geanalyseerde locaties inderdaad is afgenomen: een aanwijzing dat het daar voor fietsers veiliger is geworden. Verder is gebleken dat het mogelijk is om met een geautomatiseerde methode in korte tijd langdurige video-opnamen te analyseren op het aantal conflicten.

Rapportnummer
R-2021-4
Pagina's
20
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.