[Evaluatie tweede pilotjaar Alcoholmeter] : brief van de Minister van Justitie en Veiligheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 18 mei 2020.

Auteur(s)
-
Jaar

Publicatie

Bibliotheeknummer
20210365 ST [electronic version only]
Uitgave

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2019-2020, 5 p.

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.