Evaluatie van de beginnersregeling. Eindrapport. In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WODC.

Auteur(s)
Smit, W. Hulst, J. van der & Homburg, G.
Jaar
Samenvatting

Omdat beginnende, hoofdzakelijk jonge, bestuurders een groter risico vormen voor de verkeersveiligheid dan ervaren bestuurders, is in 2002 de beginnersregeling ingevoerd met als doel sneller actie te kunnen ondernemen bij beginnende bestuurders die herhaald ernstige verkeersovertredingen begaan. Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in de werking van de beginnersregeling. Het onderzoek richtte zich op de beleidslogica en de vormgeving van de beginnersregeling, op de uitvoeringspraktijk, het doelbereik en mogelijkheden voor optimalisatie van de regeling. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20180408 ST [electronic version only]
Uitgave

Amsterdam, Regioplan, 2018, 66 p.; Publicatienr. 17025

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.