Factsheet Lachgas. Update maart 2018.

Auteur(s)
Goor, M. van
Jaar
Samenvatting

Het gebruik van lachgas lijkt de laatste jaren sterk toegenomen. Er is echter veel onduidelijkheid over de risico’s en schadelijke gevolgen van gebruik en bij welke mate van gebruik dit optreedt. Ook zijn er veel vragen van gemeenten en handhavers over hoe om te gaan met overlast. In deze factsheet wordt een beknopt overzicht gegeven van de onderzoeksgegevens en de beschikbare wetenschappelijke kennis over lachgas. (Author/publisher)

Publicatie

Bibliotheeknummer
20200065 ST [electronic version only]
Uitgave

Utrecht, Trimbos-instituut, 2018, [6] p., 13 ref.; 5e herz. dr.; Factsheet ; AF1384

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.