Feasibility of alcolock implementation in EU drink-driving policies

Presentation at the European Commission, 4 December 2001, Brussels
Auteur(s)
Mathijssen, René (ed.)
Jaar
Rapportnummer
D-2001-18
Pagina's
16 + 6 p.
Gepubliceerd door
SWOV, Leidschendam

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.