Fietsongevallen en snor-/bromfietsongevallen in Nederland

SEH-bezoeken: inzicht in oorzaken, gevolgen en risicogroepen
Auteur(s)
Krul, I.; Valkenberg, H.; Asscherman, S.; Stam, C.; Klein Wolt, K.
Jaar

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in de belangrijkste oorzaken van fietsongevallen en snor- en bromfietsongevallen waarvoor behandeling bij de spoedeisende hulp (SEH) van een ziekenhuis nodig was. Het betreft alle fiets- en snor-/bromfietsongevallen, ook op bijvoorbeeld onverharde wegen of op de stoep, en inclusief wieler- en mountainbikeongevallen. Hierbij is onder meer gekeken naar de rol van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals smartphonegebruik, toenemend gebruik van een elektrische fiets en rijden onder invloed van alcohol of medicatie.

Pagina's
192
Serie
Rapport 934
Bibliotheeknummer
20220038 ST [electronic version only]
Gepubliceerd door
VeiligheidNL, Amsterdam

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.