Fietsongevallen van 50-plussers: hoe ontstaan ze en wat kunnen we eraan doen?

Auteur(s)
Davidse, R.; Duijvenvoorde, K. van; Boele, M.; Doumen, M.; Duivenvoorden, K.; Louwerse, R.
Jaar

Tachtig procent van de ernstig verkeersgewonden onder de fietsers in Nederland valt bij een ongeval waarbij er geen motorvoertuig betrokken is. Het absolute aantal ernstig verkeersgewonden als gevolg van die ongevallen neemt bovendien toe. Alle reden om maatregelen te nemen om dat aantal terug te dringen. We weten echter nog maar weinig over die ongevallen door de beperkte ongevallenregistratie. SWOV voerde daarom een dieptestudie uit.

Publicatie aanvragen

1 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
24-26
Verschenen in
Verkeersspecialist - Dossier

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.