Frequency, determinants, and consequences of different drivers' emotions: An on-the-road study using self-reports, (observed) behaviour, and physiology

Auteur(s)
Mesken, J.; Hagenzieker, M.P.; Rothengatter, J.A.; Waard, D. de
Jaar

Publicatie aanvragen

3 + 4 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Pagina's
458-475
Verschenen in
Transportation Research Part F
10 (6)

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.