Garanderen sirene en zwaailicht een veilige doorgang?

Auteur(s)
Oei, H.-l.
Jaar
Yearly many police cars, ambulances, fire engines and other emergency vehicles are involved in accidents even when their special horns and blue rotating lights are working. For those emergency vehicles it is necessary that they can arrive at their destination as quick and safe as possible. Therefore the legal measures for the horn and rotating light were introduced. But it is shown that these measures can not guarantee a safe passage, in particular in the nowadays high traffic concentration.Measures for the road safety of these vehicles are discussed.

Publicatie aanvragen

4 + 1 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
Verschenen in
Symposiummap Letselpreventie en ongevallenpreventie voor brandweervoertuigen, Technische Universiteit Delft en Instituut voor Wegtransport middelen TNO, Delft, 11 maart 1988.
Stad congres
Delft
Datum congres
11-mrt-88
Gepubliceerd door
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Directie Brandweer, 's-Gravenhage

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.