Geactualiseerde aanbevelingen voor de breedte van fietspaden 2022

Auteur(s)
Veroude, B.; Gurp, M. van; Boggelen, O. van
Jaar

Deze notitie bevat de aanbevelingen voor de breedte van fietspaden die in het voorjaar van 2022 geactualiseerd zijn. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de onderzoeken.

Pagina's
24
Bibliotheeknummer
20230048 ST [electronic version only]
Gepubliceerd door
CROW-Fietsberaad, Utrecht

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.