Geactualiseerde aanbevelingen voor markering op fietspaden 2022

Auteur(s)
Wolters, S.; Gurp, M. van
Jaar

In deze notitie worden de aanbevelingen voor kant- en asmarkering toegelicht en onderbouwd. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op beschikbare literatuur en onderzoeken, en richten zich primair op de markering op wegvakken. De aanbevolen kantmarkering en asmarkering is toepasbaar op alle typen fietspaden: solitaire, aanliggende en vrijliggende fietspaden.

Pagina's
14
Bibliotheeknummer
20230049 ST [electronic version only]
Gepubliceerd door
CROW-Fietsberaad

Onze collectie

Deze publicatie behoort tot de overige publicaties die we naast de SWOV-publicaties in onze collectie hebben.