Gedrag van automobilisten op kruispunten

Meer duidelijkheid over voorrangssituatie op kruispunten is veiliger voor fietsers
Auteur(s)
Hoekstra, T.; Houtenbos, M.
Jaar
Als de voorrangssituatie duidelijk is geregeld en aangegeven, nemen automobilisten eerder en meer snelheid terug voor fietsers die mogelijk gaan oversteken. Het weghalen van voorrangstekens leidt tot minder duidelijkheid over de voorrangssituatie en tot meer onveiligheid voor fietsers. Voor de veiligheid van fietsers is het daarom van belang dat de voorrangssituatie helder is en bij een limiet van 50 km/uur expliciet geregeld en aangegeven wordt.
Rapportnummer
R-2013-11
Pagina's
12
Gepubliceerd door
SWOV, Den Haag

SWOV-publicatie

Dit is een publicatie van SWOV, of waar SWOV een bijdrage aan heeft geleverd.